Read Time:2 Minute, 1 Second

จับตามอง!! เศรษฐกิจเริ่มพัง ประเทศไทยต้องเร่งปรับเปลี่ยน

เศรษฐกิจเริ่มพัง นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาในไทยตอนนี้ โดยเมื่อเทียบกับมาเลเซียแล้ว พบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 490,916 บาทต่อคนในแต่ละปี ในข้อมูลปี 65 ซึ่งเพิ่มจากปี 64 มาเกือบ 70,000 บาท ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มีประโยชน์ จนทำให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงมาก เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทยแล้ว ทำให้ต้องรีบจะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้  ติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจเริ่มพัง ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ จากที่ได้เห็นรายได้ของประชาชนมาเลเซียกันมาแล้ว ด้วยความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถ มีการขุดเจาะน้ำมัน ทำให้มีรายได้มหาศาล จนตอนนี้เป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก...