Read Time:2 Minute, 3 Second

เตรียมรับมือกันให้พร้อม สงครามรัสเซีย ยูเครน ยืดเยื้อออกไป น้ำมันเตรียมพุ่งขึ้นอีก

สงครามรัสเซีย ยูเครน ยืดเยื้อออกไป เป็นปัญหาที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอย่างหนัก ในสงครามทั้ง 2 ประเทศที่ได้เกิดขึ้นมาในตอนนี้ ล้วนแล้วส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลก ในราคาน้ำมันดิบที่จะสูงขึ้นมากในตอนนี้ นับว่าในหลายประเทศจะต้องมีการเตรียมรับมือกันให้พร้อม หลังจากที่มีสงครามยืดเยื้อ หวั่นที่จะเกิดผลกระทบหนักขึ้น จนต้องมีการติดตามสถานการณ์กัน  ติดตามรายละเอียดสถานการณ์ สงครามรัสเซีย ยูเครน ยืดเยื้อออกไป ในตอนนี้ได้มีการถกถึงแผนในการรับมือน้ำมันที่มีราคาแพง โดยจะต้องมีการรับมือโดยการที่จะขายเวลาในการสำรองน้ำมัน จากเดิมที่เป็นอยู่คือ 60 วัน ไปจนถึงตอนนี้เพิ่มมาแล้วเป็น 70 วัน...