Read Time:1 Minute, 52 Second

มาแล้วเตรียมเฮ!! คนละครึ่งเฟส 4 เตรียมกดยืนยันได้เลยช่วง 14 กุมภาพันธ์ 65 นี้

คนละครึ่งเฟส 4 เป็นสิ่งที่หลายๆท่านรอคอยกันอยู่แล้ว ที่ต้องบอกเลยว่าครั้งก่อนมานี้มีโครงการคนละครึ่งมาตั้งแต่เฟสแรก แล้วล่าสุดเป็นเฟสที่ 3 ซึ่งกำลังจะมีโครงการใหม่มาแล้วในเฟสที่ 4 ที่ถูกใจใครหลายๆท่านเลยทีเดียว ที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ ที่จะทำให้ทุกท่านได้ลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก ในวงเงินที่ต้องติดตามกันต่อไป ที่ใครเป็นผู้สมัครใหม่เตรียมรอได้อีกเช่นกัน ถ้าหากว่าท่านใดที่รอโครงการนี้อยู่ให้ติดตามกันได้เลย ติดตามสถานการณ์ คนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งในรอบนี้ที่กล่าวได้ว่าเป็นการที่พูดถึงในโครงการคนละครึ่งในรอบที่ 4 ในตอนแรกที่คาดการณ์ว่าจะช้ากว่านี้ มีการกำหนดเดิมไว้ในตอนแรกวันที่ 1 มีนาคม 2565 แต่แล้วมาเปลี่ยนเป็นในรอบวันที่...