Read Time:1 Minute, 35 Second

กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมาอีกครั้งในวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564

กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมาอีกครั้งในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 ให้ผู้คนระมัดระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังการสัญจรไปมาจะช่วยทำให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากมีฝนฟ้าคะนอง การดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะติดขัดไม่ว่าจะเป็นการจราจรการเดินทางไปทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนที่จะมีรถเยอะมากกว่าปกติ ผู้ที่จะต้องทำงานและเดินทางในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564 ถึงจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมเตรียมแผนสำรองให้ครบถ้วนเพื่อให้ถึงจุดหมายตามระยะเวลาที่กำหนด กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมเตือนพายุฤดูร้อน จะมีลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องผู้คนจะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการสัญจรหรือการจราจรไปมารวมถึงการวางแผนเดินทางในแต่ละวันของการทำงานในช่วงที่จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนั้นโดยกรมอุตุนิยมได้ออกมาเตือนว่าจะมีขึ้นในวันที่ 21 ถึง 22 มีนาคม 2564...
Read Time:2 Minute, 1 Second

รณรงค์ไปเลือกตั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

ถือได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีการ รณรงค์ไปเลือกตั้ง เพราะหลายๆพื้นที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หาผู้แทนภายในพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ที่ทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะหลายๆจังหวัดด้วยกันในช่วงเดือนมีนาคม 2564 จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นนั่นเองซึ่งทุกท่านไม่ควรที่จะนอนหลับทับสิทธิ์ควรจะออกไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยและไม่เสียเปล่า สิทธิ์และเสียงของท่านมีประโยชน์ที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นพัฒนาพื้นที่งานของท่านออกไปได้อย่างยอดเยี่ยม รณรงค์ไปเลือกตั้ง เลือกสภาผู้แทนของทุกพื้นที่ การรณรงค์ไปเลือกตั้ง เลือกสภาผู้แทนของทุกพื้นที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะเสียงของท่านหนึ่งเสียงมีประโยชน์กับส่วนรวมและพื้นที่ที่ท่านอยู่การลงเสียงหรือลงมติเลือกตั้งนั้นจะช่วยทำให้ประชาธิปไตยเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นท่านมีสิทธิ์และมีเสียงที่จะเลือกผู้มาบริหารพื้นที่ความเป็นอยู่ของท่านและพร้อมที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่สิ่งอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคบนพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นั่นเอง ติดและเสียงของท่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านควรจะรักษาไว้และไม่ควรปล่อยปละละเลย 10 ต่อ 1 เสียงก็มีประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ควรนอนหลับทับสิทธิ์ควรจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสียสละระยะเวลาไม่เพียงถึง 1 ชั่วโมงท่านก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆของประชาธิปไตยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว รณรงค์ไปเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกคนในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีการรณรงค์ไปเลือกตั้ง เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกคนนั้นก็คือการเลือกตั้งสภาผู้แทนในหลายๆพื้นที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวที่เข้ามาบริหารงบประมาณและบริหารพื้นที่ของทุกท่านให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่จะต้องมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและยังไม่ได้รับการพัฒนานี่เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกท่าน...
Read Time:1 Minute, 51 Second

พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มากกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้น้ำนั้นมีเพียงพอใช้ต่อการเกษตรของผู้คนและใช้ในการบริโภคอุปโภคได้อย่างแน่นอนตลอดทั้งปี 2564 เลยก็ว่าได้เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างมากและเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรนั้นมีความพึงพอใจและสบายใจที่จะสามารถมีน้ำกัดเก็บไว้ใช้เวลาแห้งแล้งหรือช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เกษตรกรต่างดีใจ พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้เกษตรกรต่างดีใจที่จะมีน้ำใช้ไว้เพียงพอในช่วงที่เกิดภัยแห้งแล้งหรือช่วงที่ทำการเกษตรฝนฟ้าอากาศจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่ถ้าหากมีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็สามารถทำให้การเกษตรนั้นมีไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี 2564 เลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรได้รับอานิสงส์จากพายุฤดูร้อนเลยทีเดียวก็ว่าได้ เรื่องที่สำคัญอย่างมากของจังหวัดขอนแก่นและมีมาตรการร่วมกันที่จะช่วยทำให้สามารถอุปโภคบริโภคน้ำได้อย่างเพียงพอแน่นอนและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ช่วยทำให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จในการทำเกษตรแบบอินทรีย์อีกด้วย พายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์สามารถเพียงพอต่อการใช้เกษตรกรพายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากและเพียงพอต่อเกษตรกรที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคแต่ละวันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นผลทำให้เกษตรกรนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าในปี 2564 จะทำให้ทุกท่านหรือเกษตรกรทุกคนสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและไม่เกิดการขาดแคลนน้ำเพราะมีน้ำในเขื่อนกักเก็บเป็นจำนวนมากและใช้งานได้อย่างเต็มที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่อุปโภคบริโภคสำคัญอย่างยิ่งในการทำเกษตรกรหากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็อาจจะทำให้การเกษตรนั้นติดขัดหรือไม่สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยทำให้ชาวนาหรือผู้ที่ทำเกษตรกรอินทรีย์หรือเกษตรกรต่างๆที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นน้ำนั่นเอง ติดตาม ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวเด่นประเด็นร้อนและ ข่าวต่างประเทศ มาให้คุณอัพเดททันเหตุการณ์
Read Time:2 Minute, 6 Second

เคลียร์ปมดราม่าโลกใบที่ 1 ของว่าที่สามีจั๊กจั่น ถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังมาแรง

ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีกระแสโด่งดังอย่างมากเมื่อ เคลียร์ปมดราม่าโลกใบที่ 1 ของสามีจั๊กจั่นที่มีข่าวโด่งดังและมีผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับกระแสหรือว่ามีคนชื่อตาลเป็นโรคใบที่ 1 ของแฟนจั๊กจั่นและเกิดกระแสดราม่าเป็นข่าวที่เข้าใจผิดกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่มีบุคคลที่ 3 เกิดขึ้นในเรื่องนั้นนั่นเองจึงทำให้จักจั่นต้องออกมาแถลงข่าวและคุยกับผู้สื่อข่าวรวมถึงเป็นการเจรจาอธิบายให้กับแฟนคลับทราบกันทั่วหน้า เคลียร์ปมดราม่าโลกใบที่ 1 ของว่าที่สามีจั๊กจั่น เป็นข่าวลวงโลก เคลียร์ปมดราม่าโลกใบที่ 1 ของว่าที่สามีจั๊กจั่น เป็นข่าวลวงโลกเพราะจักจั่นและสามีได้ออกมายืนยันว่าไม่มีโรคใบที่ 1 หรือโลกใบที่ 2 อย่างเด็ดขาดเป็นข่าวที่ไม่สามารถเชื่อถือได้และไม่มีผู้คนดังกล่าวจริงอย่างที่มีข่าวออกมาพร้อมทั้งออกมายืนยันว่าถ้าหากมีคนหรือบุคคลที่ 3...
Read Time:1 Minute, 45 Second

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19 ของประเทศ โรงพยาบาลที่ดีที่สุด

เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19 ของประเทศ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดและมีการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดบริการดีจึงทำให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาคอีสานในขณะนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นข่าวที่น่ายินดีเมื่อบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุดจึงทำให้โรงพยาบาลนั้นติดอันดับต้นๆของประเทศที่เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19 ของประเทศ โรงพยาบาลที่ดีที่สุด ถ้าหากจะพูดถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดลำดับต้นๆของประเทศมีหลากหลายโรงพยาบาลซึ่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมามีประกาศออกมาว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19 ของประเทศ โรงพยาบาลที่ดีที่สุดและมีบริการดีที่สุดของภาคอีสานในขณะนี้จึงทำให้เป็นข่าวที่โด่งดังและมีผู้คนออกมาชื่นชมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่เข้มงวดและเคร่งครัดระบบการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการบริการประชาชนที่ถือได้ว่าดีอย่างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวมีผู้คนเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นจำนวนมากทั้งผู้ป่วยภายในและผู้ป่วยที่เดินทางมาจากสถานที่อื่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19 ของประเทศโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภาคอีสานอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างมากเมื่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ติดอันดับ 19...
Read Time:2 Minute, 2 Second

ขอนแก่นช็อปเก่ง ทะลุ 4,697 ล้านบาท

ซึ่งมีประกาศออกมาว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการทำรายได้สถิติสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยจึงขึ้นชื่อว่า ขอนแก่นช็อปเก่ง ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีอีกอย่างนึงซึ่งจังหวัดขอนแก่นทำรายได้ทั้งหมด 4697 ล้านบาทเป็นอันดับ 4 ของประเทศเลยทีเดียวก็ว่าได้ภายในจังหวัดอีสานนั้นจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และกว้างและมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อยู่หลากหลายสถานที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นนั้นทำลายสถิติและสร้างเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างที่เห็นจากการทำลายสถิติเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย ขอนแก่นช็อปเก่ง เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย คือได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างมากเมื่อขอนแก่นช็อปเก่ง ติด Top อันดับ 4 ของประเทศไทยที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและเป็นจังหวัดที่ทำเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอมาและปีการศึกษา 2564 นี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดขอนแก่นทำลายสถิติอย่างสิ้นเชิง ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดนั้นครึกครื้นไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะหรือการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่ทำให้เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อและมีผู้คนรู้จักมากที่สุดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก...
Read Time:1 Minute, 55 Second

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พายุถล่มขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พายุถล่มขอนแก่น ทำเอาบ้านเรือนของผู้คนทำระเนระนาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของผู้คนที่พังลงมาและหลังคาปลิวหายรวมถึงต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลงทับบ้านเรือนจึงทำให้ได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า ทั้งนี้เกิดจากพายุโซนร้อนที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดขอนแก่นผู้คนจะต้องระมัดระวังและดูแลตนเองรวมถึงทรัพย์สินบ้านเรือนของตนเองให้ดีซึ่งความเสียหายในพายุเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 300 หลังคาเรือนถือได้ว่าเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวส่วนมากจะอยู่ที่ตามชนบทเพราะมีลมฝนฟ้าคะนองที่แรงเป็นอย่างมาก จึงจะต้องเร่งเยียวยาและเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด พายุถล่มขอนแก่น บ้านเรือนเสียหาย 300 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 พายุถล่มขอนแก่นทำเอาบ้านเรือนของประชาชนเสียหายมากกว่า...
Read Time:1 Minute, 42 Second

เกิดการแยกทางกันระหว่างเบิ้ล ปทุมราชและ แบม ไพลิน นักร้องในสังกัด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นักร้องหนุ่ม เบิ้ล ปทุมราช ได้ออกมาประกาศว่า เกิดการแยกทางกันระหว่างเบิ้ล ปทุมราชและ แบม ไพลิน ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้ต้องแยกทางกันและจบลงด้วยดีซึ่งทั้งคู่นั้นได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะทำเพลงแยกทางกันและเริ่มต้นใหม่ซึ่งแต่ละคนได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและจะนำข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ไปปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกจึงวอนให้แฟนเพลงและแฟนคลับทุกคน โปรดเข้าใจและ ยอมรับการตัดสินใจของทั้งสองคน ถือได้ว่าตกลงกันด้วยดีและทั้งคู่จะนำผลงานมาให้แฟนคลับและแฟนเพลงทุกคนได้ชมกันในเร็วๆนี้แต่อาจจะไม่ได้ร่วมมือกันอีกครั้ง เกิดการแยกทางกันระหว่างเบิ้ล ปทุมราชและ แบม ไพลินทำเอาแฟนคลับตกใจ เกิดการแยกทางกันระหว่างเบิ้ล ปทุมราช และ แบม...
Read Time:1 Minute, 51 Second

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มีความคึกครื้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งจะต้องมีการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความครึกครื้น เพื่อที่จะทำให้ประเทศนั้นอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ปกติและไม่ย่ำแย่ไปมากกว่าเดิมจึงจะต้องมีการรณรงค์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมมือการรณรงค์และจัดโครงการดีๆรวมถึงจัดนโยบาย การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนภายในประเทศให้ได้มากที่สุด ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างเคร่งครัด ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างเคร่งครัด ที่จะทำให้ประเทศนั้นกลับมามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอีกครั้ง รวมถึงเป็นประเทศที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจโลกของประเทศไทยกลับมาสู่สภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ท่องเที่ยวภายในจังหวัดของตนเอง รวมถึงการรณรงค์ท่องเที่ยว ตามจุดสำคัญของประเทศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงวันที่ 8 มีนาคม 2564ประเทศไทยรณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ในช่วงวันที่ 8...
Read Time:2 Minute, 1 Second

กฎหมายใหม่ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่

ถือได้ว่าเป็นคราวที่พึ่งมีกระแสออกมากฎหมายใหม่ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ ซึ่งทางกฎหมายได้ออกมาใหม่ว่าผู้ที่จะสามารถขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือผู้ที่บรรลุนิติภาวะครบทุกด้านจึงจะสามารถขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ได้นั่นเองเป็นข่าวที่ทำเอาผู้คนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่บางท่านนั้น อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์เลยทีเดียวจึงต้องมีกฎหมายออกมาให้เฝ้าระวังและจำกัดจำนวนอายุ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ หากมีการถูกรางวัล เป็นข่าวที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจโดยห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ หากมีการถูกรางวัลเพราะยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะจะต้องให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเป็นผู้ที่ขึ้นรางวัลให้นั่นเองถือได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายๆคนบอกว่าไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก กับกฎหมายที่ออกมาและข้อตกลงที่ออกมาดังกล่าวนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองว่าไร้สาระ เพราะบางท่านก็ยังคงให้บุตรหลานออกไปขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ให้เป็นจำนวนมากและก็มีผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซื้อลอตเตอรี่เพื่อที่จะลุ้นรางวัลเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงไม่สามารถที่จะนำไปขึ้นรางวัลได้หากตนเองเป็นผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่นั้นๆจึงทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และถูกเถียงกันในสื่อออนไลน์และโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า...