Read Time:2 Minute, 4 Second

เกาะติดสถานการณ์ ม็อบคณะราษฎร์ เดินทางไปสถานทูตเยอรมัน

จากการเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 25 และวันที่ 26 ที่ผ่านมา สำหรับการรวมของ ม็อบคณะราษฎร์ ได้มีการเดินทางไปยังสถานทูตเยอรมัน เพื่อเรียกร้อง ข้อเรียกร้องต่างๆที่ได้มีการยื่น ซึ่งการรวมตัวของกลุ่มคณะราษฏรได้มีการรวมตัว จากแนวร่วมหลายสถาบัน ได้มีการรวมตัวกัน และได้มีการชุมนุมครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13 จนวันนี้วันที่ 27 ตุลาคม ตอนนี้กลุ่ม ม็อบคณะราษฎร์ ได้เดินทางไปยังสถานทูตเยอรมัน ตอนนี้เราสามารถจัดม็อบกันได้ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ในกรุงเทพฯจึงทำให้วันที่...