Read Time:2 Minute, 2 Second

ความเสียหายจากกรณี ไฟไหม้โรงจอดรถATV

การคาดคะเนความเสียหาย จากกรณี ไฟไหม้โรงจอดรถATV ข่าวเด็ดข่าวดังที่ผ่านมา ซึ่งการไหม้ของลานจอดรถ ATV นั้นทำให้รถ ATV เสียหายมากกว่า 40 คัน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่รถจะระเบิดเป็นอย่างมากต้องรอรถกู้ภัยมาทำการฉีดน้ำและดับเพลิง เพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แน่นอนว่าในการทำธุรกิจต่างๆต้องมีโกดังเพื่อทำการเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับการมีโกดังเก็บสินค้าอย่างรถ ATV เป็นโกดังที่ใช้ในการจอดรถของฟ้าประทาน แอดแวนเจอร์ นครนายก ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเอง ความเสียหายจาก ไฟไหม้โรงจอดรถATV รถเสียหายมากกว่า 40...