Read Time:2 Minute, 21 Second

ไว้อาลัยให้กับหมอปัญญา เสียชีวิตด้วยโรค covid 19 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทำการ ไว้อาลัยให้กับหมอปัญญา เสียชีวิตด้วยโรค covid 19 ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นซึ่งคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยโรค covid-19 มาเป็นระยะเวลานานและตนเองได้ติดเชื้อกับผู้ป่วยจนจะต้องทำการรักษาตัวเป็นระยะเวลานานแต่ก็ไม่มีอาการดีขึ้นจนต้องมาจบชีวิตลงในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คู่คนต่างไว้อาลัย ให้กับคุณหมอพร้อมทั้งบอกกล่าวว่าคุณหมอเป็นคนที่ดีเสียสละหน้าที่ทำหน้าที่จนตัวเองต้องติดเชื้อโควิด จึงมาไว้อาลัยให้กับการจากไปของคุณหมอหรือที่ทุกคนรู้จักกันโดยนามของนายแพทย์ปัญญาหาญพาณิชย์พันธ์ เป็นผู้ป่วยรายที่ 18 ของการระบาดระลอกใหม่ภายในจังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณหมอปัญญามีประวัติที่ได้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิชรายที่ 2 และรายที่ 9 รวมถึงรายที่...