Read Time:2 Minute, 15 Second

ศักยภาพไทยสูจริง!! เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้า เตรียมเป็นพื้นที่กระจายสินค้าในประเทศไทยแล้ว

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้า เตรียมเป็นพื้นที่กระจายสินค้า ที่พร้อมแล้วในการเพิ่ม 4 แห่ง ถือได้ว่าเป็นทำเลที่ดี ในการทุ่มทุนเพื่อที่จะสร้างธุรกิจ ในรูปแบบอี ฟูลฟิลล์เม้นท์ หรือที่เรียกกันได้ว่าเป็นแบบคลังสินค้าออนไลน์นั้นเอง มาติดตามถึงรายละเอียดกันได้เลย ติดตามรายละเอียด เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้า เตรียมเป็นพื้นที่กระจายสินค้า ทางประธานกรรมการบริหารของบริษัทนี้ ได้กล่าวว่าไทยตอนนี้ เป็นประเทศที่ถือว่ามีในเรื่องของศักยภาพที่ถือว่าสูง เหมาะกับการเป็นศูนย์กลางในเรื่องของทางด้านการรวมเกี่ยวกับสินค้า และกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างๆ ยังไม่พอเท่านั้นยังสามารถกระจายให้ถึง CLMV ได้ด้วยในหลายประเทศในอาเซียนเลยทีเดียว จะมีประเทศลาว...