Read Time:2 Minute, 9 Second

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติด covid-19 ที่ชายแดนตาก

covid-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางประเทศไทยก็ได้มีการ วางมาตรการป้องกันเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโควิคต่างๆ ให้สถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องดูแลตัวเองอยู่เสมอ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ติดตัวและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลีกเลี่ยงกับการอยู่ร่วมกันในกลุ่มๆที่ลักษณะของการอ่าน เราพยายามรักษามาตรฐานและการดูแลรักษาความปลอดภัย ไปถึงการที่ประชาชนทุกคนห้ามการตกแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวเมื่อเวลา 18:00 น เกี่ยวกับการติดเชื้อ ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ชายแดนตาก เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดมันจะเป็นอย่างไรเพราะต้องเร่งหาข้อมูลกับการเดินทางต่างๆหรือคนที่สัมผัสเพื่อไม่ให้เชื้อลุกลาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องทำการติดตามอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสำหรับผู้ติดเชื้อที่ชายแดนสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่คนนี้ สำหรับผู้ติดเชื้อ covid-19 รายใหม่คนนี้เป็นชาวต่างชาตินั่นก็คือ.. ชาวเมียนมาร์เมื่อมีอายุ 48 ปี ไม่มีการเข้ามาอาศัยพักพิงของศูนย์พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ ที่ชายแดนตาและได้มีการออกจากศูนย์นี้ไปประมาณ 2 ปีที่แล้วทำให้ญาติ...