Read Time:2 Minute, 4 Second

เงินเฟ้อไทยสูง หวั่นกระทบค่าครองชีพประชาชน หลังสหรัฐและจีนเศรษฐกิจแย่

เงินเฟ้อไทยสูง เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม โดยทางหอการค้าไทย มีการประเมินถึงภาคธุรกิจ ที่ถือว่ามีความกังวลอย่างมาก เนื่องจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้กระทบต่อต้นทุนสินค้าต่างๆ ในขณะนี้เงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นมาก เรียกว่าในระดับยังคงสูงน่าเป็นห่วงอยู่ อีกทั้งยังมี GDP ในปี 65 ยังมีการเติบโตได้อยู่ที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ และยังมีการจับตามองถึงสหรัฐ และจีนอยู่ อาจเข้ามาสู่ในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่ จนเข้าสู่ภาวะถดถอย จนทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยได้ นับว่าสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง  ติดตามรายละเอียด เงินเฟ้อไทยสูง ในการประเมินถึงผลกระทบจากสภาวะอันย่ำแย่...