Read Time:2 Minute, 8 Second

ทันข่าวสถานการณ์ล่าสุดกับ เกาะลิบง ปิดตัวลงเองชั่วคราว

เกาะลิบง ปิดตัวลงเองชั่วคราว เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแล้ว เมื่อมีการพบว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดขึ้นมาในไทยอย่างต่อเนื่อง จนต้องทำให้หลายกิจการมีการสั่งปิดแบบชั่วคราวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถายบริการหลายแห่ง  ที่ได้มีการให้ปิดกัน เพราะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อมาจากร้านค้า สถานให้บริการหลายที่ จนได้รับผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้าง ที่ล้วนแล้วมีการเสียรายได้เป็นอย่างมาก เกาะลิบงนี้ได้มีการปิดแบบชาวคราว โดยปิดเองที่ไม่ได้รับคำสั่งจากภาครัฐใดๆทั้งสิ้น ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ออาจจะมีติดเชื้อได้ในภายหลัง จะมีเรื่องราวอย่างไรต่อต้องติดตาม ติดตามใกล้ชิด เกาะลิบง ปิดตัวลงเองชั่วคราว จากสถานการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น มีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อโควิดในที่พักเกิดขึ้นมา โดยต้องพยายามทำความสะอาด เพื่อที่จะไม่ให้เชื้อแพร่ต่อบุคคลอื่นได้ ที่มีความเสี่ยงต่อทุกคนที่อยู่ในพื้นที่...