Read Time:1 Minute, 57 Second

อุณหภูมิภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อุณหภูมิภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจนโดยอากาศภายนอกนั้นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างมากมีแสงแดดที่จ้าและรุนแรงแต่ไม่คาดการณ์ว่าอากาศจะแปรปรวนหรือไม่เพราะบางช่วงมีความรู้สึกว่าเหมือนฝนฟ้าอากาศหรือฝนจะตกนั่นเอง จะเห็นได้ว่าอากาศมีความแปรปรวนอย่างมากอย่างเช่นที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแถลงก่อนหน้านี้ว่าให้เฝ้าระวังเป็นอย่างมากเพราะจังหวัดขอนแก่นจะมีอุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2564 เพราะฉะนั้นประชาชนต้องดูแลสุขภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อมให้ทันเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้ป่วยได้ อุณหภูมิภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น ผลต่างปรับตัวไม่ทัน อุณหภูมิภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนต่างปรับตัวไม่ทันเพราะสภาพอากาศที่ มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากจึงเห็นได้ว่าประชาชนต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น จะต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายตรวจเช็คอุณหภูมิภายในร่างกายว่าสามารถ รับไว้กับอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จึงเป็นสิ่งต้องพิจารณาและดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษโดยการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ทุกท่านจะต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองให้มีภูมิคุ้มกัน อุณหภูมิภายในจังหวัดขอนแก่นเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนปรับตัวไม่ทันจึงต้องในวันที่ 25...