Read Time:1 Minute, 49 Second

ขอนแก่น เริ่มมีอากาศหนาวอีกแล้ว ในช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อากาศภายในขอนแก่นเริ่มหนาว

ในช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอนแก่น เริ่มมีอากาศหนาวอีกแล้ว ซึ่งอุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงระยะเวลากลางคืนทำให้ผู้คนนั้นนิยมออกมาซื้อจ่ายสิ่งของเครื่องนุ่งห่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดูแลสุขภาพ ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นครึกครื้นขึ้นมาอีกครั้งอากาศเริ่มเย็นลงในช่วงระยะเวลากลางคืนเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างมากและในช่วงประมาณตี 4 ถึงตี 5 อากาศจะเริ่มมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนช่วงเช้ากลับมา ร้อนในบางช่วงนั้นเองถือได้ว่าคุณภูมิมีการแปรผันได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ ทำให้ผู้คนนั้น เริ่มออกมาซื้อจ่ายสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง ขอนแก่น เริ่มมีอากาศหนาวอีกแล้ว อุณหภูมิลดลงในช่วงระยะเวลากลางคืน ขอนแก่นเริ่มมีอากาศหนาวอีกแล้ว อุณหภูมิลดลงในช่วงระยะเวลากลางคืนเพราะอุณหภูมินั้นทำให้อากาศช่วงกลางคืนมีการหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนไม่นิยมออกจากบ้านกันในช่วงระยะเวลากลางคืนสถานบันเทิงก็มีผู้คนไปใช้บริการน้อยลง เพราะว่าอากาศเริ่มหนาวมากยิ่งขึ้นแต่ในเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์...
Read Time:1 Minute, 43 Second

สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว

สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว ในขณะนี้มีสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วอย่างที่เราได้ทราบกันว่าเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วสภาพอากาศในทุกพื้นที่จะปรับตัวลงอุณหภูมิจะต่ำลงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมารายงานสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่มีการปรับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว จากที่ปกติเคยร้อนเป็นอย่างมากถึง 40 องศาแต่วันนี้มีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ทุกคนต้องมีกี่ปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาวให้มากยิ่งขึ้น อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับอากาศหนาว เกิดจากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งต้นเดือนจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีอากาศหนาวเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงเช้าๆประมาณ 5:00 น ถึง 6:00 น จะมีหมอกลอยมาให้เห็นบาง ๆ ยิ่งในช่วงของ อำเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่นที่มีภูเขาแล้วด้วยยิ่งทำให้มองเห็นถึงมอบอุ่นเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ 10...