Read Time:2 Minute, 13 Second

วันที่ 9 เมษายน 2564 หลังจากที่สั่งปิดสถานบันเทิง ผู้คนไม่แออัดมากเกินไป

เส้นทางที่ผู้คนให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบธุรกิจสถานบันเทิงที่จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดซึ่ง หลังจากที่สั่งปิดสถานบันเทิง ผู้คนไม่แออัดมากเกินไป และไม่มีเสียงดังหรือเสียงรบกวนจากสถานบันเทิงอย่างแน่นอนซึ่งทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในนาม ศบค. ได้ออกมาแถลงการณ์และเพราะแล้วว่าสั่งปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิชเพราะป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลังจากที่สั่งปิดสถานบันเทิง ผู้คนไม่แออัดมากเกินไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ไวรัสโคโรน่า เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อลดน้อยลงโดยการสั่งปิดผับบาร์และร้านเหล้าจำนวน 41 จังหวัดด้วยกัน ซึ่งหลังจากที่สั่งปิดสถานบันเทิง ผู้คนไม่แออัดมากเกินไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 และไวรัสเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณสถานบันเทิงไม่มีผู้เข้ามาใช้บริการพื้นที่แออัดก็ลดน้อยลงอีกทั้งยังลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้เป็นอย่างดีเพราะส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการแพร่ระบาดที่ผู้คนเข้าร่วมสถานบันเทิง และใกล้ชิดกันมากจนเกินไปในช่วงที่ผู้คนแออัด จึงจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงออกมาสร้างมาตรการและสั่งปิดผับบาร์จำนวน 41 จังหวัด...