Read Time:2 Minute, 2 Second

มั่นใจ!! เศรษฐกิจเติบโตขึ้นต่อเนื่อง คาดการณ์ใหม่ ปี 65 ส่งออกไทยดีขึ้นกว่าเดิม

ปี 65 ส่งออกไทยดีขึ้นกว่าเดิม ในประเด็นที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้ ต้องบอกเลยว่าจากที่คาดการณ์เอาไว้ว่าการเติบโตจะไม่ดีเท่าไหร่นัก แต่เมื่อสถานการณ์ต่างๆมีความคลี่คลายมากขึ้นแล้ว ทำให้ทางสรท.มีความมั่นใจมากว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ จะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว โดยมีการเสนอรัฐในการควบคุมถึงต้นทุนให้มีการแข่งขันได้ด้วย อีกทั้งยังมีการปรับการคาดการณ์ในช่วงระยะเวลาที่เหลือในปี 65 นี้ ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเติบโตได้สูงขึ้น ต้องมาติดตามในรายละเอียดกันได้  ติดตามรายละเอียด ปี 65 ส่งออกไทยดีขึ้นกว่าเดิม  ในรายละเอียดทางสรท. ที่ได้มีการเผยถึงการคาดการณ์ว่าการส่งออกในปีนี้ ที่มากถึง 6-8 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่ได้คาดเอาไว้ว่าจะมีการเติบโตได้อยู่ที่ 5.8...