Read Time:1 Minute, 59 Second

รุนแรงกว่าที่คิด!! ผลวิจัยญี่ปุ่น สายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อไวเกินคาด

ผลวิจัยญี่ปุ่น สายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อไวเกินคาด เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆประเทศขึ้นมาแล้ว ในเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่ามีความน่ากังวลมาก และแน่นอนว่าเกิดมาแล้วในประเทศไทย ทำให้ทางญี่ปุ่นมีการวิจัยกันเกิดขึ้นมา แล้วมีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่จากการที่วิจัยมาแล้ว มาติดตามกันได้เลยในสถานการณ์ตอนนี้ ติดตามสถานการณ์รายงานผลวิจัยญี่ปุ่น สายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อไวเกินคาด ทางมหาวิทยาลัยในโตเกียวแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการเผยว่าในสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนนี้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาในหลายๆประเทศขึ้นมา โดยพบว่าโอมครอนนั้นมีการแพร่เชื้อที่รวดเร็วได้ในระยะแรก แล้วยังมีความไวกว่าเดิมถึง 4.2 เท่า ทำให้ต้องมีการระวังตัวมากกว่าที่คิด และที่ไม่น่าเชื่อจากการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวว่ามีการแพร่ได้ไวและยังสามารถที่จะหลบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาในร่างกายเราด้วย และยังจะหลบภูมิที่เราและจะผ่านทางวัคซีนได้มากด้วย ทำให้เกิดการวิตกกันอย่างหนัก แต่ในผลที่มีการวิจัยมานี้ยังไม่มีการตีพิมพ์วารสารในด้านวิทยาศาสตร์แต่อย่างไร...