Read Time:1 Minute, 51 Second

จับตามองกันให้ดี!! คาดโอมิครอนระบาดจน สายพันธุ์เดลตา หายไป

คาดโอมิครอนระบาดจน สายพันธุ์เดลตา หายไป จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ที่ในทั่วโลกมีการรู้ถึงเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดอย่างแพร่หลาย ที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ที่ไม่ว่าจะในเรื่องของการเศรษฐกิจ รายได้ที่ลดลงไปจากเดิม แต่สายพันธุ์เก่ายังไม่หมดไป แต่อยู่ดีๆสายพันธุ์ใหม่มาแล้ว ที่ทำให้หลายสิบประเทศมียอดในการติดเชื้อของผู้ป่วยมากขึ้น จนมียอดที่สูงมากกว่าเดิมเป็นทวีคูณ แล้วยังมียอดผู้เสียชีวิตไม่เยอะเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจแต่อย่างไร เพราะว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์ได้ในอนาคต ที่เราต้องไม่มองข้าม จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไป คาดโอมิครอนระบาดจน สายพันธุ์เดลตา หายไปจนต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา ทางผู้อำนวยการของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้ของการแพร่ระบาดเกิดขึ้น พบว่าโอมิครอนนี้สามารถติดง่ายมาก...