Read Time:2 Minute, 3 Second

เริ่มแล้ว!! วิกฤติเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องยาวนาน มาตั้งแต่ต้นปี 65 

วิกฤติเศรษฐกิจโลก เรียกได้ว่าต้องมีการติดตามกันแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่ต้องบอกเลยว่า ทำเอาหลายๆคนเริ่มหวั่นแล้ว โดยนับตั้งแต่ในช่วงปี 65 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะยาวต่อเนื่องกินระยะเวลาถึง 3 ปีเลยทีเดียว ที่ยังมีความกังวลอย่างมากว่าจะมีการเมืองเกิดขึ้นมาในระหว่างประเทศ เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกลายเป็นการซ้ำเติม จนเกิดปัญหาที่ยาวนานต่อเนื่อง  ติดตามรายละเอียด วิกฤติเศรษฐกิจโลก ในการประเมินถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นมา เรียกได้ว่าวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ มีความหนักหน่วงอย่างมาก คาดว่าอาจใช้ระยะเวลานานถึง 3 ปีเลยทีเดียว โดยเริ่มมาตั้งแต่ในต้นปี 65 ที่ผ่านมา...
Read Time:1 Minute, 50 Second

จับตามองกันให้ดี!! การส่งออกของไทยในปี 65 ต่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลก

การส่งออกของไทยในปี 65 เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าจะต้องจับตามองกันเลยทีเดียว เนื่องจากว่ามีสงครามรัสเซีย และยูเครนเกิดขึ้นมา ทำใหตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มส่งผลกระทบเกิดขึ้นมากับไทย ในด้านการส่งออกในเดือนถัดไป จนต้องมีการต่อสู้ผ่านท่ามกลางวิกฤตินี้ใปให้ได้ ติดตามสถานการณ์ การส่งออกของไทยในปี 65 ในด้านของการส่งออก เรียกว่าสินค้าของทางประเทศไทย ในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกในปี 65 มีการขยายตัวเกิดขึ้นมาต่อเนื่องมาก เพราะว่ามีการฟื้นตัวจากเดิมในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงทางด้านการค้าของโลกด้วย แล้วยังไม่พอเท่านั้นมีประชาชนที่ฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นด้วย และยังมีการผ่อนปรนถึงมาตรการด้วยในประเทศต่างๆในโลก แล้วยังมีโรงงานบางพื้นที่ ที่ไม่มีการผลิตชั่วคราว...