Read Time:1 Minute, 49 Second

จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนล็อตแรก 10,000 โดส เร่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลุ่มแรกที่คาดว่าจะได้ฉีด

จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนล็อตแรก 10,000 โดส และได้ทำการเร่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลุ่มแรกที่คาดว่าจะได้ฉีด บอกได้เลยว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังและคาดว่าจะได้รับวัคซีนภายในเดือนเมษายนนี้จึงทำให้ชาวจังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากและเร่งติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทางกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มการแพทย์หรือว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมด้วยช่วยกันตัดสินใจในหัวข้อดังกล่าวและจะประกาศให้ผู้คนภายในจังหวัดทราบทั่วกันแต่จะต้องทำการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกนั่นเอง ประกาศออกมาในวันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนล็อตแรก 10,000 โดส เมื่อมีประกาศออกมาในวันที่ 27 มีนาคม 2564 จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนล็อตแรก 10,000 โดส ได้ว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและร่วมกันพิจารณารวมถึงติดตามการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลุ่มแรกที่คาดว่า จะได้รับวัคซีนล็อตแรกนั้นเป็นกลุ่มใด พร้อมถังจะต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่ต่างจังหวัดจะได้ออกประกาศหลังจากที่ได้ทำการประชุมและรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและติดตามความคืบหน้าไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวเพราะเป็นข่าวที่น่าติดตามและทุกท่านจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีนล็อตแรก 10,000 โดส...