Read Time:2 Minute, 5 Second

วัคซีนป้องกัน covid มีจำนวนจำกัด จำเป็นต้องฉีดให้กลุ่มเสี่ยงที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

โรคระบาดโควิชถือได้ว่าเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายแต่มีวัคซีนที่ช่วยป้องกัน การเกิดโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอนและมีการผลิตขึ้นมาแล้วดังนั้น วัคซีนป้องกัน covid มีจำนวนจำกัด จึงจะต้องจำเป็นที่ต้องฉีดให้กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยเข้าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากกว่าวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนั่นเองทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาและตัดสินใจว่าควรฉีดให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไปก่อนเป็นกลุ่มอันดับแรก วัคซีนป้องกัน covid มีจำนวนจำกัด ทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณา เห็นได้ว่ามีประกาศออกมาอย่างได้ชัดเจนว่าวัคซีนป้องกัน covid มีจำนวนจำกัด ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่ากลุ่มที่จำเป็นต้องฉีดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพราะมีการปรับตัวของร่างกายไม่ดีเท่ากับกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีและมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรคแทรกซ้อนที่ตามมาได้นั่นเองจึงจะต้องเลือกเป็นกลุ่มแรกที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อลดอาการป่วยและลดการเสียชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดีซึ่งมีนโยบายและพิจารณาแถลงการณ์ร่วมกันอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง...