Read Time:1 Minute, 43 Second

สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว

สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว ในขณะนี้มีสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วอย่างที่เราได้ทราบกันว่าเมื่อถึงฤดูหนาวแล้วสภาพอากาศในทุกพื้นที่จะปรับตัวลงอุณหภูมิจะต่ำลงมากยิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมารายงานสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่มีการปรับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว จากที่ปกติเคยร้อนเป็นอย่างมากถึง 40 องศาแต่วันนี้มีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ทุกคนต้องมีกี่ปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาวให้มากยิ่งขึ้น อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับ อากาศหนาว อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องพบเจอกับอากาศหนาว เกิดจากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งต้นเดือนจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีอากาศหนาวเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นยิ่งช่วงเช้าๆประมาณ 5:00 น ถึง 6:00 น จะมีหมอกลอยมาให้เห็นบาง ๆ ยิ่งในช่วงของ อำเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่นที่มีภูเขาแล้วด้วยยิ่งทำให้มองเห็นถึงมอบอุ่นเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ 10...