Read Time:2 Minute, 9 Second

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ covid วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ covid  ในช่วงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มถึง 89 ราย และสะสมเป็นจำนวน 25,504 ราย ซึ่งทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยยังคงมีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกับทุก ๆ วัน แต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ลดลงมาจากหลักร้อยเหลือหลักสิบเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องประคับประคองจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มให้ลดน้อยลงมากที่สุด เพื่อที่จะทำการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิคภายในประเทศและกำจัดให้หมดสิ้นถือได้ว่าเป็นวิธีการที่จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อหากทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน รวมถึงการใช้เจลล้างมือและอุปกรณ์เสริมที่ช่วยฆ่าเชื้อไหมว่าจะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่จะต้องพกพาติดตัวตลอดเวลาไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ covid  ในช่วงวันที่...