Read Time:1 Minute, 57 Second

ประเด็นที่ต้องจับตามอง!! อยากให้เกษตรกรคลายกังวล ราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงขึ้น

ราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงขึ้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทางรัฐบาลกล่าวถึงความพยายาม ที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ ในช่วงที่ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก อาหารสัตว์มีราคาที่แพงมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ได้มีการหาความร่วมมือ และเน้นการแก้ไขอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความทั่วถึง ที่สำคัญมีการตรวจดูว่าผู้ประกอบการคนไหน ที่มีแนวโน้มในการกำกักตุนอาหาร  ติดตามรายละเอียด ราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงขึ้น เมื่อในวันที่ 16 มีนาคม 2022 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเผยถึงข้อมูล ในสถานการณ์ของวัตถุดิบในอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นอย่างมาก ไม่พอเท่านั้นความขาดแคลนมาเยือนร่วมด้วย ทำให้ขาดตลาดอย่างหนักในช่วงนี้ ส่งผลทำให้ความต้องการมากกว่าขึ้น แต่ด้วยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ราคาจึงได้แพงขึ้นกว่าเดิม...