Read Time:1 Minute, 41 Second

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาทองคำขึ้นแปรผันอย่างรวดเร็ว

ในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาทองคำขึ้นแปรผันอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดโลกแปรผันเป็นอย่างมากเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 4 ที่ผ่านมาราคาทองคำรถลงจนน่าตกใจและมาขึ้นอีกทีคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการแปรผันที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วบอกได้เลยว่าเหล่าผู้ที่ชอบเก็บสะสมทองคำ จะต้องทำการพิจารณาและคาดคะเนเกี่ยวกับราคาทองใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะในแต่ละวันราคาทองคำเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 24 ชั่วโมง ราคาทองคำขึ้นแปรผันอย่างรวดเร็ว ทำเอาเศรษฐกิจแปรผัน เป็นข่าวที่น่าตกใจเลยทีเดียวก็ว่าได้เมื่อราคาทองคำขึ้นแปรผันอย่างรวดเร็ว ทำเอาผู้คนที่วางแผนว่าจะซื้อทองคำในช่วงนี้กับต้องชะงักและดูสถานการณ์อีกต่อไป เพราะเมื่อวันที่ 19...