Read Time:2 Minute, 13 Second

ยืนยันโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่ง ทำให้มีผู้เข้าไปยืนยันสิทธิ์เป็นจำนวนมากและในเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บของแอปเป๋าตังก็เกิดร่มไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการปรับระบบใหม่อย่างเร่งด่วนและผู้คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่าไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้และไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เช่นเดียวกันจึงทำให้ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงทีเวลาที่ผู้คนจะต้องใช้บริการ เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานสำหรับแอพพลิเคชั่นเป๋าตั้งแต่ก็แก้ปัญหาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนระบบให้เข้าที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่ใช้งาน ยืนยันโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่ง ผู้คนเข้าระบบอย่างรวดเร็ว ยืนยันโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่ง ผู้คนเข้าระบบอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้คนเข้าไปใช้สิทธิ์และยืนยันตัวตนสำหรับกลุ่มเราชนะที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกของกลุ่มโครงการคนละครึ่งได้เข้าไปยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการสแกนบัตรและการยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารส่วนกลุ่มที่สมัครใหม่ต้องรอยืนยันตัวตนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ทางระบบจะได้ทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและไม่เกิดระบบล่มอีกต่อไปหลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ก็สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการโครงการเราชนะโครงการเราชนะสำหรับ...