Read Time:2 Minute, 9 Second

ปัญหาด่วนขั้นวิกฤติ!! มาตรการรัฐเตรียมแก้ราคาพลังงานแพง 

มาตรการรัฐเตรียมแก้ราคาพลังงานแพง เป็นปัญหาที่ต้องบอกเลยว่ามีความวิกฤติมาก ที่ถือว่ามีความซับซ้อนมากในปัจจุบันนี้ ที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าไทยจะตกอยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหายไปแต่อย่างใด ไม่ทันไรมีสงครามรัสเซีย ยูเครนเกิดขึ้นมาซ้ำเติมด้วย แน่นอนว่าทำให้ปัญหาประเทศไทยและต่างประเทศในตอนนี้ ยังอยู่ในขั้นที่ต้องแก้ไข ราคาน้ำมัน พลังงาน และสินค้าบริการ มีราคาสูงขึ้น จนต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไป ติดตามรายละเอียด มาตรการรัฐเตรียมแก้ราคาพลังงานแพง  ในมาตรการที่ได้ที่ได้มีการช่วยเหลือผลกระทบคร่าวๆ จะเป็นการที่ช่วยเพิ่มเงินช่วยเหลือ จะเน้นไปทางก๊าซหุงต้มให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนหลายล้านคน ที่ให้เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 100 บาท รวมแล้วทั้งหมด 3...