Read Time:1 Minute, 39 Second

19 เมษายน 2564 ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน

19 เมษายน 2564 ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน อย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น เพราะพายุโซนร้อนที่เข้ากระทบกับภาคอีสานทำให้หลายจังหวัดในภาคอีสานเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดขอนแก่นที่เกิดฝนฟ้าคะนองและจังหวัดยโสธรรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดเจนถือได้ว่าช่วงระยะเวลาของหลังสงกรานต์เป็นต้นมานี้เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องกรมอุตุนิยมไม่ออกมาแจ้งเตือนซึ่งทำให้ประชาชนนั้นต้องระมัดระวัง ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดยโสธร ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน ในช่วงวันที่ 16 เมษายนถึง 19 เมษายน 2564 อย่างที่คุณอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนทำให้ประชาชนระมัดระวังกันทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวางแผนการออกเดินทางแต่ละครั้ง ก่อนที่จะออกเดินทางไปทำธุระหรือเดินทางข้ามจังหวัดทางยังต้องมีการจัดระยะเวลาให้ทันท่วงทีเพราะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองและการจราจรจะติดขัดอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะต้องจำกัดเวลาถึงวางแผนไว้ล่วงหน้าจึงจะสามารถเดินทางไปยังเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน และตกหนักในวันที่ 19 เมษายน 2564ฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องทั่วภาคอีสาน อย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักในช่วงวันที่...
Read Time:1 Minute, 51 Second

ทั่วทุกพื้นที่ของภาคอีสาน ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564

ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ตรุษจีนที่ของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดทั้งจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ฝน ฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและมีพายุเข้าตั้งแต่ช่วงกลางวันไปจนถึงช่วงดึกของวันที่ 16 เมษายน 2564 ยังไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเช้าของวันที่ 17 เมษายน 2564 ก็ยังมีฝนตกและลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องอากาศปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทุกท่านจะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยของตนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกลมกระโชกแรงในวันที่ 16...