Read Time:2 Minute, 1 Second

รณรงค์ไปเลือกตั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

ถือได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีการ รณรงค์ไปเลือกตั้ง เพราะหลายๆพื้นที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หาผู้แทนภายในพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ที่ทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะหลายๆจังหวัดด้วยกันในช่วงเดือนมีนาคม 2564 จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นนั่นเองซึ่งทุกท่านไม่ควรที่จะนอนหลับทับสิทธิ์ควรจะออกไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยและไม่เสียเปล่า สิทธิ์และเสียงของท่านมีประโยชน์ที่จะช่วยทำให้ท่านนั้นพัฒนาพื้นที่งานของท่านออกไปได้อย่างยอดเยี่ยม รณรงค์ไปเลือกตั้ง เลือกสภาผู้แทนของทุกพื้นที่ การรณรงค์ไปเลือกตั้ง เลือกสภาผู้แทนของทุกพื้นที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะเสียงของท่านหนึ่งเสียงมีประโยชน์กับส่วนรวมและพื้นที่ที่ท่านอยู่การลงเสียงหรือลงมติเลือกตั้งนั้นจะช่วยทำให้ประชาธิปไตยเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นท่านมีสิทธิ์และมีเสียงที่จะเลือกผู้มาบริหารพื้นที่ความเป็นอยู่ของท่านและพร้อมที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่สิ่งอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคบนพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นั่นเอง ติดและเสียงของท่านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านควรจะรักษาไว้และไม่ควรปล่อยปละละเลย 10 ต่อ 1 เสียงก็มีประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นท่านไม่ควรนอนหลับทับสิทธิ์ควรจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสียสละระยะเวลาไม่เพียงถึง 1 ชั่วโมงท่านก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆของประชาธิปไตยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว รณรงค์ไปเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกคนในช่วงเดือนมีนาคม 2564 มีการรณรงค์ไปเลือกตั้ง เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกคนนั้นก็คือการเลือกตั้งสภาผู้แทนในหลายๆพื้นที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวที่เข้ามาบริหารงบประมาณและบริหารพื้นที่ของทุกท่านให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่จะต้องมีสาธารณูปโภคเข้าถึงและยังไม่ได้รับการพัฒนานี่เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยของทุกท่าน...
Read Time:2 Minute, 3 Second

การนัดการรวมตัวการชุมนุมของ แนวร่วมตะวันออก เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย

แนวร่วมตะวันออก จากการที่ได้มีการนัดการชุมนุมของแต่ละกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการขยายเขตการชุมนุม มีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทำให้ตอนนี้มีมากถึง 3 กลุ่มที่ทำการชุมนุมทางการเมืองและเป็นกลุ่มคณะราษฏรอีก 1 กลุ่มที่ได้ออกมาทำการชุมนุมก็คือ คนที่แทนตัวเองว่า แนวร่วมตะวันออก เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมา กลุ่มนี้ค่อนข้างมีอุดมการณ์ไปทิศทางเดียวกัน กับกลุ่มคณะราษฎร์ที่เป็นหัวหลักของการชุมนุม เพราะเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองและแสดงพลังที่จะไม่ยอมรับการทำงานแบบเผด็จการ การให้ประชาธิปไตยและสิทธิทางด้านเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนกลับคืนมา ซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองอำเภอบ้านฉาง การชุมนุมในสวนสุขภาพมีกลุ่มตัวแทนต่างๆได้ขึ้นปราศรัยสลับหมุนเวียนกันไป อุดมการณ์เหล่านี้เป็นอุดมการณ์เดียวกันกับอุดมการณ์ของกลุ่มคณะราษฏรที่ทำการปักหลักชุมนุมในกรุงเทพฯ ทุกคนไม่เอาเผด็จการและต้องการให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในทุกๆด้านของการทำงานของรัฐบาลและการออกเสียงเพื่อให้ประเทศชาติไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมของ แนวร่วมตะวันออก ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า.. มีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมากซึ่งมีแกนนำขึ้นทำการปราศรัยอาทิเช่น ไมค์ ระยอง กลิ่นที่ทำการขึ้นการชุมนุมปราศรัยต่างๆเกี่ยวกับการ...