Read Time:2 Minute, 18 Second

เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ และนายร้อยตํารวจ 2564ในช่วงเดือนเมษายน

ถือได้ว่าเป็นข่าวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพเป็นตำรวจนั่นเองเพราะมีการ เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจ และนายร้อยตํารวจ 2564ในช่วงเดือนเมษายนโดยจะมีการเปิดรับนายร้อยตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนจำนวน 400 อัตราที่มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการตำรวจชายหรือหญิงและมีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับนายร้อยตำรวจตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์รับจำนวนทั้งสิ้น 200 อัตราจะต้องเป็นบุคลากรภายนอกชายจำนวน 160 อัตราและหญิงจำนวน 40 อัตราจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสาขาเคมี จำนวน 155 อัตรา และสาขาฟิสิกส์ฟิสิกส์ประยุกต์และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 45 อัตรา คุณสมบัติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ถือได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังมาแรงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังเปิดรับสมัครนายสิบตำรวจกลุ่มอำนวยการและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยาการที่อยู่ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจำนวน 100...