Read Time:2 Minute, 3 Second

นายกแถลง สถานการณ์โควิค เกี่ยวกับการนำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศ

นายกแถลง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากได้มีการเคารพธงชาติก็ได้มีการแถลงการณ์ของนายกแถลง รัฐมนตรี นายกแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ covid เกี่ยวกับมาตรการและได้มีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื้อหาในการแถลงเกี่ยวกับการที่โรคระบาด covid 19 ได้กลับมาระบาดในประเทศอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ประชาชนทุกคนนั้นเข้มแข็งและจะต้องผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีว่ามีการแถลง เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรบ้าง นายกแถลง เกี่ยวกับระบาดรอบสอง ของเชื้อไวรัสโควิด  19  นายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เนื้อหาใจความในการแถลงพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการระบาดของ covid 19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการถูกจัดการอย่างเร่งด่วนภายใน...