Read Time:2 Minute, 1 Second

ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ปี 65-66 เกาะติดสถานการณ์กับเรื่องที่ควรรู้!!

ตัวเลขเศรษฐกิจไทย เรียกได้ว่าเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ และเป็นการเผยถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมาในปี 66 ที่จะถึงนี้ นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องมาติดตามรายละเอียดกันได้เลย  ติดตามรายละเอียด ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ในรายละเอียดพบว่า เศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ จะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้มีการเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จะมีการเร่งกว่าเดิมอยู่ที่ 2.3 เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์นั่นเองในช่วงไตรมาสที่ 1 ในช่วงไตรมาสที่ 2...