Read Time:2 Minute, 6 Second

วันที่ 6 เมษายน 2564จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

คนต่างตกอกตกใจเนื่องจาก วันที่ 6 เมษายน 2564จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด รวมทั้งสิ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ติดเชื้อที่มีการเดินทางไปเที่ยวตามสถานบันเทิงและเที่ยวผับจึงทำให้เหล่านักเที่ยวทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังและทำการเข้าตรวจเช็คร่างกายของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสและจำนวนผู้คนที่อัดมากจนเกินไป โดยผู้ติดเชื้อนั้นเป็นผู้ป่วยรายที่ 74 ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหญิงสาวอายุเพียงแค่ 24 ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดพะเยาและทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 จากนั้นเขาได้ทำการอาศัยอยู่ที่พะเยาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่เชื้อโควิคพึ่งมาตรวจพบในช่วงวันที่ 5 เมษายน 2564 วันที่ 6 เมษายน 2564จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ล่าสุดเป็นหญิงอายุเพียงแค่ 24 ปี ถือว่าเป็นข่าวที่ผู้คนจะต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากวันที่ 6...