Read Time:1 Minute, 56 Second

เขตกทม ค่า PM 2.5 เพิ่มมากขึ้น ควรงดกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้ง

 ค่า PM 2.5 ข้อมูลข่าวสารที่เราขอทำการแนะนำในวันนี้ก็คือสำหรับการรายงานข่าวค่า PM 2.5 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่าให้ชาวกทม. ที่อยู่ในพื้นที่นั้นงดพื้นที่งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพราะว่าดูเหมือนว่าค่า PM 2.5 จะเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่น PM 2.5 เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเพื่อทำการนำเสนอวันนี้ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน ค่า PM 2.5 ที่กำลังเพิ่มขึ้นในเขตกทม สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เราทำการนำเสนอวันนี้ก็คือได้มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับบรรยากาศและอากาศภายในกรุงเทพฯเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษต่างๆ...