Read Time:1 Minute, 58 Second

บาร์เบโดส ออกจากเครือจักรภพอังกฤษ ประกาศตนเป็น “สาธารณรัฐ”

บาร์เบโดส ประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนได้ประกาศถอด “ควีนเอลิซาเบ็ธ” แห่งอังกฤษ ออกจากตำแหน่งประมุขของประเทศ และออกจากสถานะประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ประกาศตนเป็น “สาธารณรัฐ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ที่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ โดยมีนาง “ซานดรา เมสัน” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ บาร์เบโดส ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 1966  บาร์เบโดสได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบ “สาธารณรัฐ”...