Read Time:2 Minute, 3 Second

ทาง ขอนแก่นฉีดวัคซีน covid-19 เข็มแรก 7 เมษายน 2564

ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของคุณจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 งานเภสัชกรรมและสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7 ของจังหวัดขอนแก่นนั้นได้ออกมาแถลงข่าวและออกมาประกาศให้ทุกท่านทราบกันว่าจังหวัด ขอนแก่นฉีดวัคซีน covid-19 เข็มแรกและพร้อมที่จะให้บริการประชาชนโดยจะมีจำนวน 10,000 ก่อนเป็นอันดับแรกและให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดมากก่อนนั่นเองถือได้ว่าเป็นข่าวที่ทุกท่านควรยินดีเป็นอย่างมากเพราะภายในจังหวัดมีวัคซีนป้องกัน covid เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงพร้อมให้บริการกับประชาชนและจะมีจำนวนวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนรถที่สั่งมานั้นเอง ขอนแก่นฉีดวัคซีน covid-19 เข็มแรก มีประกาศออกมาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 ได้ว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของชาวจังหวัดขอนแก่น ที่พักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาประกาศว่าจังหวัดขอนแก่นฉีดวัคซีน covid-19 เข็มแรก...