Read Time:2 Minute, 9 Second

การร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ผ่านทางสภา

การร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ได้มีการประชุมที่รัฐสภาเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่มีประธานสภาคือนายชวนหลีกภัยเป็นประธานในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สำหรับฉบับแรกของฉบับที่ 1 เป็นของฝ่ายค้าน ในส่วนของฉบับที่ 2 นั้นเป็นฝ่ายของรัฐบาล และรวมไปถึงการดังอีก 3 ถึง 7 ที่มีการเสนอโดยฝ่ายค้าน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญบางส่วน สำหรับฉบับที่ 1 ที่ได้มีการร่างของฝ่ายค้าน มีมติรับจำนวน 576...