Read Time:2 Minute, 12 Second

ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ เข้ารับการ ฉีดวัคซีน covid เข็มแรก

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เข้ารับการ ฉีดวัคซีน covid เข็มแรก เพื่อป้องกันเชื้อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เข้ารับการฉีดเป็นเข็มแรกถือได้ว่า วิทยาลัยพระบรมราชชนนีนครลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ว่าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผู้ที่เข้ารับการฉีดนั้นผ่านการลงทะเบียนจอง Application หมอพร้อมหรือผ่านอสมภายในหมู่บ้าน ถือได้ว่ามีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ในสัปดาห์แรกทางโรงพยาบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนได้ประมาณทั้งหมด 7,000...